Projecten

Vrouwen Coachen Vrouwen via de Vrouwen Academie West

Vrijwillige Coaches ondersteunen vrouwen ten behoeve van hun ambities.

Vrouwen in Amsterdam-West die hebben besloten meer te participeren in de samenleving kunnen daarbij een coach, die hun persoonlijk helpt en inspireert, goed gebruiken. Ben jij die coach? Wil jij een andere vrouwen een stapje verder te helpen? Wil jij je inzetten om andere vrouwen een stapje verder te helpen? Wil jij 1x per week iemand helpen met taal, school of toekomstdromen? Doe iets terug voor de maatschappij en leer nieuwe mensen kennen. Je krijgt een aantal trainingen en zal dan naar je eigen wensen gekoppeld worden.

Vrijwillige coaches

Blik op Talent verzorgt dit coaching programma in de VrouwenAcademie West. Hiermee ondersteunen wij vrouwen die zich willen ontwikkelen, de taal beter leren, een opleiding willen gaan volgen, de taal beter leren, sociaal meer actief worden en de coach. Voor sommige van de vrouwen die zich aanmelden is het al een hele stap om buiten de deur actief te worden.

De coach kent de stad, heeft enige tot veel opleiding genoten en kan met een open hart en mind vrouwen voor wie participeren (nog) niet vanzelfsprekend is ondersteunen als een maatje en coach.

Over de VrouwenAcademie West

VrouwenAcademie West (VAW) is een samenwerkingsverband van organisaties die vrouwen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling. De partners binnen de VrouwenAcademie West stellen in hun aanpak de vraag en de ambitie van de vrouw centraal.

De VrouwenAcademie West is niet een school waar je als vrouw vaste lessen volgt, maar een netwerk van organisaties die actief zijn rond maatschappelijke dienstverlening, welzijn, scholing en werk. Er worden wel diverse cursussen, trainingen en bijeenkomsten aangeboden.

 

Activiteiten in West

Hieronder zijn alle activiteiten van de VAW organisaties te vinden. De activiteiten zijn ingedeeld in zes groepen: Ontmoeten, Taal, Leren, Vrijwilligers, Stage/werk en Bewegen. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar taallessen dan klik je op het Taal hieronder. Je krijgt dan een agenda met alle taallessen. Vervolgens kan je ook zoeken op trefwoord (bijvoorbeeld ‘computer’).

 

Werkwijze

Zowel met de coach als met de coachee voeren wij eerst een intake gesprek. Hierbij gaan wij in op de persoonlijke behoefte en ervaring. Wij willen graag een beeld krijgen van de inhoudelijke ontwikkelvraag om te kunnen bepalen welk type persoon bij je past. De ene deelnemer gaat als eerst in de familie naar het hoger onderwijs en mist een bepaalde inhoudelijke ondersteuning van huis uit, de andere vrouw heeft er 10 jaar zorg voor de kinderen op zitten en is het alleen thuis zitten zat en wil weer meedoen in de stad.

Wanneer wij een match voor ogen hebben worden de coachee en de coach aan elkaar voorgesteld. Dit is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Blik op Talent begeleidt deze kennismaking. Indien de match slaagt gaat het koppel zelfstandig aan de slag en wij houden een vinger aan de pols door regelmatig contact met de coach en de coachee op te nemen. Een aantal maal per jaar komen de vrijwillige coaches bij elkaar voor feedback en intervisie. 

Wilt u een vrijwillige coach worden? Of heb u behoefte aan een vrijwillige coach? Neem gerust contact met ons op!