Projecten

De Wijkleerschool: beroepsonderwijs in de buurt met begeleiding

Je startkwalificatie behalen doe je bij de Wijkleerschool. Met een persoonlijke coach slaag je wel!

 

Zijn jouw omstandigheden niet optimaal  (geweest) en heb je daardoor nog geen opleiding afgemaakt? De Wijkleerschool zorgt er voor dat jij tenminste een MBO- 1 opleiding kan afronden! Vanuit de gedachte dat de wijk als leerschool kan dienen organiseert Blik op Talent de Wijkleerschool, zodat bewoners in de eigen buurt hun ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Bewoners met en zonder uitkering krijgen de kans op het behalen van een startkwalificatie voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

De ambitie is dat de deelnemers na afloop van het traject:

  • Minimaal een MBO-1 diploma hebben behaald en/of doorstromen naar MBO-2 / MBO-3. 

  • Een vervolg stap kunnen zetten naar: 

  1. Een volgend onderwijsniveau of 
naar
  2. Betaald werk of 
naar
  3. Passende participatie voor diegenen die een van de bovenstaande doelen (nog) niet bereikt heeft

 

Intensieve begeleiding 


Deelnemers ontvangen intensieve begeleiding, nadat zij hiermee hebben ingestemd.. Dit heeft vijf functies.
In de eerste plaats is het nodig om uitval te voorkomen. Problemen op diverse levensterreinen kunnen leiden tot uitval. Deze obstakels worden bespreekbaar gemaakt en de deelnemers worden gestimuleerd zelf hun problemen te verhelpen. Dat is persoonlijke groei. De voornaamste oorzaken hangen samen met zaken als alleenstaand ouderschap, tegenwerking uit de omgeving, faalangst en/of geldzorgen en stress. 
Ten tweede, is de begeleiding ook bedoeld als motivatie van de persoonlijke ontwikkeling en borging van een doorlopende leerlijn, waar nodig met de inzet van flankerende ondersteuning zoals Nt-2???? onderwijs en waar mogelijk doorstroom naar MBO 2. 
In de derde plaats levert het korte lijnen met de deelnemers, de stage aanbieders en het ROC TOP op. Dit heeft in de praktijk een belangrijke meerwaarde. In de vierde plaats kent de begeleider de deelnemer op deze wijze goed, waardoor hulp en begeleiding, bijvoorbeeld bij het vinden van een stageplek, gemakkelijk gaat.
Tot slot, de bureaucratie en complexiteit van de vele formulieren die de deelnemers moeten invullen, registeren en bijhouden kan niet altijd door de doelgroep zelf worden gedaan. Hierbij helpen wij, en het vormt tevens onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

 

Doelgroep Wijkleerschool

De deelnemers hebben een zeer diverse achtergrond. Daarom zijn er diverse groepen.  De deelnemers moet tussen de 20 en 50 jaar oud zijn, minimaal op inburgeringsniveau (A2) zitten en zodanig de taal machtig zijn zij instructies van een docent en stagebegeleider op kunnen volgen. Voor de deelnemers op MBO niveau 2 geldt expliciet dat zij een realistische kans hebben op het behalen van benodigd taalniveau 2F. Bovenal is motivatie om een opleiding te volgen van groot belang.

De Wijkleerschool leidt volwassen mensen zonder startkwalificatie op. Dit is een bijzondere doelgroep, aangezien het onderwijssysteem in Nederland zo is ingericht, dat het in principe voor iedereen mogelijk is om met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Het overgrote deel van de Wijkleerschool-deelnemers is geboren in Nederland, of hebben zich op basisschoolleeftijd in Nederland gevestigd. Toch is er iets in hun leven gebeurd, waardoor zij eerder zijn uitgevallen. Dit heeft veel gevolgen: zij kunnen geen of niet makkelijk werk vinden of langdurig werkloos bij gebrek aan diploma’s. Hierdoor zijn ze vaak afhankelijk van een uitkering en hebben ze meer dan eens te maken met schuldproblemen; ze staan aan de zijlijn van de maatschappij. De lees- en schrijfvaardigheid zijn onvoldoende ontwikkeld (onder 2F). Deze deelnemers vallen onder de groep ‘NT1- ers/ laaggeletterden’.

Het is bekend dat deze doelgroep lastig te bereiken en te motiveren is. We vinden het mooi om te zien dat zij deze stap richting Tweedekansonderwijs aangrijpen en nu wel slagen! Ze werken aan hun Nederlandse en Engelse taalvaardigheden, rekenvaardigheden, burgerschap en leren een vak; ze zetten echt een grote stap richting voldoende geletterdheid, participatie, opleiding en betaald werk.

 

Een succes sinds 2015

De Wijkleerschool is inmiddels een bekende voorziening in stadsdeel West en daarbuiten. Blik op Talent is deze aantoonbare succesvolle formule in 2015 begonnen met de uitvoering van de eerste Wijkleerschool in West. Behaald succes en borging van de doorlopende leerlijn, waren aanleiding voor een vervolg van deze wijkgerichte en laagdrempelige vorm van educatie, in de vorm van Wijkleerschool 2.0 (2016), 3.0 (2017), 4.0. (2018) en ook 5.0.(2019). 

Blik op Talent werkt hierin nauw samen met het ROC TOP, VAW partners, WPI en een breed netwerk aan stagebedrijven. Een samenwerking gericht op het realiseren van een maatwerk educatie aanbod op MBO niveau 1 en 2, voor bewoners uit West van 23 jaar en ouder zonder startkwalificatie. Ongeacht hun inkomenssituatie krijgen zij de mogelijkheid om alsnog een startkwalificatie te behalen in de richtingen Zorg en Welzijn, Facilitaire Dienstverlening en Sport en Recreatie, waardoor de kans op een succesvolle aansluiting op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding wordt vergroot.

 

More in this category: vorige bericht