Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam West, die zich graag persoonlijk verder willen ontwikkelen, maar niet zo goed weten hoe. De participatiecoach helpt de bewoners op weg,  rust hen zodanig toe dat zij succesvol en duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. […]