Trainingen

Training CH-Q

CH-Q is een Zwitsers kwaliteitsmodel voor loopbaanbegeleiding, ontstaan vanuit de behoefte aan een werkwijze voor zinvol en duurzaam zelfmanagement van competenties. CH-Q gaat uit van de positieve benadering dat iedereen kwaliteiten en competenties bezit. Zowel vanuit privé situaties, een bijbaan, scholing, als werk, hobby’s. Hierdoor is iedereen in staat om zijn eigen kwaliteiten, loopbaanwensen en mogelijkheden te ontdekken, ongeacht scholingsniveau of ervaring op de arbeidsmarkt. Door inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten en competenties leren deelnemers zichzelf beter kennen. Aan het eind van de training zullen de deelnemers hun ontwikkeling, kwaliteiten en talenten presenteren aan de hand van een opgebouwd portfolio en een concreet persoonlijk actieplan.  Een belangrijk onderdeel van de training is de groepsdynamiek. Deze valt nooit van tevoren te voorspellen, maar uit zich in de kracht dat iedereen hetzelfde proces doorloopt op zijn/haar eigen manier. Door interactieve opdrachten zullen de deelnemers onder begeleiding van de trainer als elkaars spiegel en coach fungeren.

Voor wie?

De CH-Q trainingen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau.

Hoe ziet de training er uit ?

De training start met het kennismaking met de CH-Q methode. De deelnemers starten met de opbouw van een eigen portfolio door het in kaart brengen van eigen kwaliteiten en competenties aan de hand van persoonlijke ontwikkelingen van vroeger tot nu. In het tweede onderdeel van de training gaan de deelnemers eigen kwaliteiten en competenties aan de hand van werkgerichte activiteiten en taken in kaart brengen. In het derde onderdeel van de training  gaan de deelnemers eigen kwaliteiten en competenties met behulp van functieprofiel in kaart brengen en beginnen zij met de voorbereiding van een eigen actieplan. In de laatste training presenteren de deelnemers hun  persoonlijk actieplan, persoonlijk competentieprofiel en eigen portfolio.

Contact?

Heeft u interesse in de CH-Q training dan kunt u contact opnemen via info@blikoptalent.nl of bellen naar 085-1045900

Andere trainingen

Training Vrijwilligers Organisaties

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Training Kans op Werk

De training De Kans op Werk training is een onderdeel van het Kans op Werk project. Tijdens de training kans