Trainingen

Training Kans op Werk

De training

De Kans op Werk training is een onderdeel van het Kans op Werk project. Tijdens de training kans op Werk wordt er in groepsverband gewerkt aan een gang of een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Tijdens 18 trainingssessies wordt er gewerkt aan presentatietechnieken, een goed CV en het voeren van sollicitatiegesprekken. Een belangrijke succesfactor van de training is de integrale empowerment methodiek, gericht op het bevorderen van gezondheid in een breed kader: financieel, mentaal, fysiek, medisch, sociaal en cultureel.

Na het volgen van de training kan de deelnemer met behulp van een persoonlijke actieplan de juiste stappen zetten richting regulier werk of een vorm van maatschappelijke participatie. De deelnemers weten wat ze willen, waar hun talenten liggen en hoe zij deze kunnen inzetten. Verder zijn ze op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebben gewerkt aan werknemers-, presentatie- en sollicitatievaardigheden. De nadruk ligt op het leren door doen, waarmee benodigde kennis direct in de praktijk wordt toegepast en beklijft. De doorlooptijd van de training bedraagt per groep 18 weken.

Voor wie?

De kans op werk trainingsmethodiek is specifiek ontwikkeld voor klanten activering, woonachtig in West, tussen 27 en 67 jaar oud, taalniveau minimaal A2.

Hoe ziet het project er uit?

Het klantmanagement WPI meldt aan voor een intakegesprek. In dit gesprek worden wensen, talenten en ambities in kaart gebracht. Het resultaat hiervan vormt de basis van het vervolg: training en persoonlijke begeleiding op maat. Na de training weten deelnemers goed wat zij willen, waar talenten liggen en hoe zij deze moeten en kunnen inzetten. Verder zijn zij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebben zij hun werknemers-, presentatie- en sollicitatievaardigheden versterkt. De nadruk ligt op het leren door doen, waarmee benodigde kennis direct in de praktijk wordt toegepast en beklijft. De doorlooptijd van de training bedraagt per groep 18 weken.

De begeleiding bestaat voornamelijk uit 1 op 1 gesprekken, gericht op het samen kijken naar mogelijkheden in de toekomst, hoe iemand zichzelf wil en kan ontwikkelen richting regulier werk of voorliggende vorm van participatie. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkelvraagstukken in relatie tot het trainingsaanbod en de te zetten vervolgstappen: het vinden van regulier werk of een passende en duurzame participatieplek, aansluitend bij de wensen en behoefte van de deelnemers, waar zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en de stap naar regulier werk gaan zetten.

Wanneer en waar vindt dit project plaats? 

Op verschillende locaties, na aanmelding door klantmanager.

Wie is het contactpersoon van dit project?

Vragen over Kans op Werk? Neem dan contact op via 085-1045900 of info@blikoptalent.nl.

Andere trainingen

Training CH-Q

CH-Q is een Zwitsers kwaliteitsmodel voor loopbaanbegeleiding, ontstaan vanuit de behoefte aan een werkwijze voor zinvol en duurzaam zelfmanagement van

Training Vrijwilligers Organisaties

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere