Over ons

Blik op Talent: even voorstellen

Stichting Blik op Talent werd in 2010 opgericht door een groep idealistische, gedreven en ondernemende integratie en participatie experts. Gevestigd in Amsterdam West voert de Stichting projecten uit op het gebied van maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en arbeidstoeleiding. Daarnaast legt de stichting zich toe op het ontwikkelen en geven van trainingen voor specifieke doelgroepen, en beschikt zij sinds 2013 officieel over het CH-Q keurmerk.

Wij zijn nadrukkelijk actief op het niveau van de wijk, als participatie-motor. Dit is de plek waar de mensen leven en waar vanuit de mensen zich zowel verder ontwikkelen met behulp van onze trainingen en begeleiding en tegelijkertijd een betekenis kunnen hebben voor anderen door bij te dragen aan het sociale vangnet in de wijk.

Het divers samengestelde Blik op Talent team, zowel in opleiding, specialisme, talenkennis en culturele achtergrond, werkt vanuit het principe dat stelt dat met persoonlijk contact en met een aanstekelijke enthousiasmerende houding de beste resultaten worden geboekt. Innovatie, creativiteit en talent zijn daarbij onze kernwoorden. Er wordt gestreefd naar een investering die blijvend is, naar permanente participatie in de samenleving. Maatwerk en individuele aandacht zijn daarbij van groot belang. Om dit doel te bereiken werkt Blik op Talent samen met ketenpartners zoals maatschappelijke- en zorginstellingen, zelforganisaties, opleidingsinstituten en het lokale bedrijfsleven. Wij voeren maatschappelijk relevante projecten uit, met de focus op duurzame investering in ontwikkeling competenties en talent.

Ik wilde graag iets betekenen voor de bewoners van Amsterdam. Inmiddels beginnen we de vruchten te plukken van onze inspanningen: meer vrouwen en mannen actief in West.

Ik vond de coaching heel leuk. Mijn coach heeft me geholpen met taal. Dankzij haar hulp heb ik alle vier mijn examens gehaald!