Projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere samenleving. Blik op Talent ondersteunt, adviseert en traint deze organisaties.

Tijdens meerdere sessies worden vrijwilligers, bestuurders en/of coördinatoren getraind op tal van gebieden. De training is op maat. Thema’s die aan de orde worden gesteld liggen bijvoorbeeld op het vlak van: ontwikkelen en implementeren van een vrijwilligersbeleid, PR, Financiën, Bestuur en Organisatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: “hoe bind en werf ik nieuwe vrijwilligers?”, “hoe voer ik een intakegesprek?” en “hoe kan ik fondsen werven?”. Na een intake wordt er een plan gemaakt om de ontwikkelvragen zo concreet mogelijk te kunnen beantwoorden. In 3 of 5 bijeenkomsten wordt de organisatie getraind op de aangegeven onderdelen.

Voor wie?

De training organisatieontwikkeling is voor alle burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam West.

Hoe ziet het project er uit ?

Wanneer een organisatie zich aanmeldt volgt een intake. Tijdens de intake gaat de organisatie in gesprek met de trainer over welke ontwikkeldoelen de organisatie voor ogen heeft. Aan de hand van deze doelen wordt een training opgezet.  In West krijgen organisaties 3 sessies en in Nieuw-West zijn dat er 5. Het traject bestaat uit een basistraining op het gebied van vrijwilligersbeleid, het gebruik van social media, het aanvragen van subsidies en fondsen, het besturen van- en het vergroten van het vrijwilligerspotentieel door duurzame binding. Daarnaast wordt gekeken naar wat er nodig is om de doelen van de organisatie te behalen en hiervoor wordt maatwerk verricht.

Waar en wanneer?

Er is ieder jaar ruimte voor 8 organisaties in het stadsdeel Nieuw West en 8 organisaties in het stadsdeel West. De locatie van de training is ter nadere afstemming.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de training organisatieontwikkeling  dan kunt u contact opnemen via info@blikoptalent.nl of bellen naar 085-1045900

Andere projecten

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en