Projecten

De Wijkleerschool

De Wijkleerschool: beroepsonderwijs in de buurt met begeleiding. Je startkwalificatie behalen doe je bij de Wijkleerschool!

Vanuit de gedachte dat de wijk als leerschool kan dienen, organiseert Blik op Talent ieder jaar de Wijkleerschool, zodat bewoners in de eigen buurt hun ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Bewoners met en zonder uitkering krijgen de kans om hun startkwalificatie te behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De ambitie is dat de deelnemers na afloop van het traject een  MBO-1 / of een MBO-2 diploma hebben behaald en door kunnen stromen naar een volgend onderwijsniveau of betaald werk. De Wijkleerschool is inmiddels een bekende voorziening in stadsdeel West en Amsterdam breed. Blik op Talent is deze aantoonbare succesvolle formule in 2014 begonnen in Amsterdam West. Blik op Talent werkt hierin nauw samen met het ROC, VAW partners, WPI en een breed netwerk aan stagebedrijven

Voor wie ?

De Wijkleerschool is er voor volwassen van 23 jaar en ouder die nog geen startkwalificatie hebben behaald en op dit moment voldoende motivatie hebben deze alsnog te behalen.

Hoe ziet het project er uit ?

De deelnemers volgen een BBL-traject. Dit houdt in dat zij 1 dag per week les volgen en 16-24 uur per week stage lopen bij een SBB erkende organisatie / partner van Blik op Talent in de wijk.

Waar en wanneer ?

De voorfase (werving, intake en POP-Training) van de Wijkleerschool vindt ieder jaar plaats in het laatste kwartaal en is bedoeld om zicht te krijgen op de motivatie en haalbaarheid van de deelnemers. 25 deelnemers krijgen de kans om in januari van het erop volgende jaar te starten met de opleiding.

Contact?

Wilt u deelnemen aan de wijkleerschool? Neem gerust contact op via info@blikoptalent.nl

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en