Projecten

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en duurzame samenleving is het belangrijk dat alle spelers meedoen. Een samenleving waarin mensen andere mensen helpen, maar ook bedrijven, of gemeentelijke instellingen; zij hebben kennis en expertise in huis waar maatschappelijke organisaties behoefte aan hebben. Veel bedrijven willen zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inzetten voor de samenleving, maar weten niet waar zij met hun aanbod van kennis en expertise aansluiting kunnen vinden. Om de vraag en aanbod hiervan samen te brengen is de Talentmakelaar in het leven geroepen. Dit is een initiatief van Blik op Talent en Samenwonen-Samenleven, dat zij beide sinds 2017 uitvoeren. De Talentmakelaar is de schakel die beide partijen met elkaar verbindt én ondersteunt om tot een effectieve en duurzame match te komen. Dit levert voor beide partijen een win-win situatie op.

Voor wie?

De Talentmakelaar is er voor alle bedrijven die iets willen betekenen voor de samenleving en voor alle maatschappelijke organisaties die wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Hoe ziet het project er uit ?

De Talentmakelaar van Blik op Talent motiveert, inspireert en beweegt bedrijven om de beschikbare deskundigheid vrijwillig in te zetten daar waar nodig. De Talentmakelaar van Samenwonen-Samenleven haalt de vraag naar deskundigheid bij maatschappelijke initiatieven, organisaties en instellingen op. Vervolgens worden beide partijen gematcht.

Waar en wanneer?

Doorlopend, locatie is afhankelijk van matchingsactiviteit.

Contact

Wilt u zich in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) inzetten voor de maatschappij? Of bent u als maatschappelijke organisatie nieuwsgierig naar wat de Talentmakelaar voor u kan betekenen? Stuur dan een mail naar info@blikoptalent.nl.

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in