Projecten

Fight 4 Your Future

Fight 4 Your Future. Versterk je mentale en fysieke kracht!

Stichting Blik op Talent heeft de overtuiging dat elke jongere een sterke interne drive heeft, die werkt als motor voor verandering en ontwikkeling. Deze overtuiging is de basis van ons jongerenproject Fight 4 Your Future (F4YF). F4YF is een mooi project, dat aansluit bij de interesse en de interne drive van de jongeren. De jongeren worden verleid om de confrontatie met zichzelf aan te gaan en om echt te groeien. De kracht van de jongeren zelf is de belangrijkste tool. Daarnaast speelt discipline een belangrijke rol; we hebben het hier echter wel over een ander soort discipline dan de militaire en repressieve soort, namelijk discipline voortkomend uit eigen wilskracht.

Voor wie?

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar. 

Hoe ziet het project er uit?

De kracht van het project zit in het inzetten van verschillende, vernieuwende en aansprekende methodes en werkvormen. De jongeren krijgen een combinatie van fysieke en cognitieve trainingen aangeboden en worden intensief begeleid door een professionele coach en worden tevens gekoppeld aan een vrijwillig maatje/mentor.

De cognitieve trainingen zijn klassikaal en bestaan uit meerdere modules, die worden afgesloten met een activiteit, een masterclass of workshop. Belangrijke doelstellingen van het trainingstraject zijn: het ontwikkelen van (financiële) zelfredzaamheid en zelfregie, vergroten van discipline en zelfinzicht, aanspreken van intrinsieke motivatie; het ontwikkelen van een positieve kijk op eigen kwaliteiten en talenten en mogelijkheden voor de toekomst. Bovendien is er veel aandacht voor effecten van voeding, lifestyle, middelengebruik en bewegen op de gezondheid en welzijnsbeleving van de jongeren.

Met de fysieke trainingen gaan de jongeren aan de slag met hun zelfvertrouwen en discipline door middel van boksen. Deze combinatie maakt dat de jongeren zich op verschillende niveaus ontwikkelen. De jongeren worden op korte termijn fitter, zowel lichamelijk als mentaal. Een van de sleutels tot succes is dat bij de trainingen verschillende overwinningsmomenten en succeservaringen worden gecreëerd, waardoor het zelfvertrouwen van de deelnemers en van de groep groeit.

De jongeren worden naast deze training ook 1 op 1 begeleid door professionele coaches. De ervaring leert dat groepsgewijs aanbod en individuele begeleiding elkaar versterken. Fight 4 your future biedt de jongeren daadwerkelijk een toekomstperspectief, gebaseerd op motivatie en de behoefte van de jongeren: zij worden gezien, gehoord, krijgen positieve strooks, ervaren steun en support, bouwen vertrouwen op en last but not least, er wordt een zaadje gepland, waarvan niet alleen de jongeren, maar ook de maatschappij de vruchten plukt: gedragsverandering met duurzame positieve effecten en een bijdrage aan het beheersbaar maken van problematieken.

Waar en wanneer?

Vier keer per jaar. Op verschillende locaties. 

Contact

Bel of app met Samira op 06-4374 5440.  Mailen kan ook naar info@blikoptalent.nl

 

 

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en