Projecten

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in bezit zijn van een computer of van de benodigde digitale vaardigheden. In Amsterdam betreft dit een grote groep.  Veel Amsterdammers willen wel stappen zetten maar worden belemmerd door onvoldoende hulp en onvoldoende taal- en digitale vaardigheden. Dit probleem vraagt om een nieuw, passend antwoord. Daarom hebben Digi Surfer, Taal & COAST op Maat en Blik op Talent samen een compleet en innovatief aanbod op maat ontwikkeld.  De Amsterdammers die deel nemen aan dit project krijgen lessen van professionals en worden ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast worden de deelnemers individueel gecoacht door een participatiecoach; samen maken zij een plan om de nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen. De deelnemer gaat bijvoorbeeld op zoek naar, of aan de slag met passend vrijwilligerswerk of (ander) betaald werk. 

Voor wie?

DigiTAALent is voor de bewoners uit Zuidoost die een stap verder willen zetten in hun leven, maar worden geremd door onvoldoende digitale- en taalvaardigheden.

Hoe ziet het project er uit?

Deelnemers krijgen een uitgebreide intake, waarin vragen, wensen, mogelijkheden en leefsituatie in beeld gebracht worden. De taallessen bestaan uit algemene taalverhoging maar ook uit het verwerven van taalvaardigheid op het gebied van netwerken en indien aan de orde sollicitatie- en werknemersvaardigheden. Daarnaast wordt tijdens deze lessen aandacht besteed aan het vervaardigen van een CV. Tijdens de lessen digitale vaardigheid wordt een stevige basis gelegd voor zelfstandig online doorleren. Daarnaast krijgen de deelnemers begeleiding, die voornamelijk bestaat uit één-op-één gesprekken, gericht op het verkennen van mogelijkheden in de toekomst, hoe iemand zichzelf wil en kan ontwikkelen richting vrijwilligerswerk, reguliere arbeid of naar inzet voor de buurt en de eigen sociale omgeving. De participatiecoach matcht en plaatst daarnaast deelnemers op een geschikte stage- of participatieplek, waar de theorie in praktijk kan worden gebracht.  

Wanneer en waar?

Ieder jaar starten er 2 groepen, de activiteiten vinden plaats in Zuid-Oost.

Contact

Ben je geïnteresseerd in DigiTAALent? Neem dan contact op via info@blikoptalent.nl.

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en