DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in bezit zijn van een computer of van de benodigde digitale vaardigheden. In Amsterdam betreft dit een grote groep.  Veel Amsterdammers willen wel stappen zetten maar worden belemmerd door onvoldoende hulp en onvoldoende taal- en digitale […]