Projecten

Projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere samenleving. Blik op Talent ondersteunt,

Lees meer »
Projecten

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam West, die zich graag persoonlijk

Lees meer »
Projecten

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in bezit zijn van een computer

Lees meer »
Projecten

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en duurzame samenleving is het belangrijk

Lees meer »
Projecten

Kans op Werk

De doelstelling van het project ‘Kans op werk’ is samengevat: toeleiding van klanten activering West via training en coaching naar een reguliere arbeidsplek. Mocht dit

Lees meer »
Projecten

De Wijkleerschool

De Wijkleerschool: beroepsonderwijs in de buurt met begeleiding. Je startkwalificatie behalen doe je bij de Wijkleerschool!

Lees meer »