Projecten

Vrouwenacademie West Coaches

Vrijwillige Coaches ondersteunen vrouwen ten behoeve van hun ambities.

Blik op Talent is partner van de Vrouwen Academie West (VAW). Binnen het samenwerkingsverband van de VAW zet Blik op Talent met de uitvoering van de vrijwillige VAW coaches in op ondersteuning van vrouwen bij het verhelderen van hun ontwikkelingsvraagstuk en begeleidt hen bij de benodigde stappen ten behoeve van hun doorlopende leerlijn.

De VrouwenAcademie West

VrouwenAcademie West (VAW) is een samenwerkingsverband van organisaties dat vrouwen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling. De partners binnen de VrouwenAcademie West stellen in hun aanpak de vraag en de ambitie van de vrouw centraal. De VrouwenAcademie West is niet een school waar je als vrouw vaste lessen volgt, maar een netwerk van organisaties dat actief is rond maatschappelijke dienstverlening, welzijn, scholing en werk. Er worden wel diverse cursussen, trainingen en intervisie bijeenkomsten aangeboden.

Voor wie?

Het VAW coachingstraject is voor alle Vrouwen in Amsterdam West die zichzelf graag willen ontwikkelen, meer willen participeren in de samenleving en daarbij behoefte hebben aan ondersteuning van een inspirerende coach. Daarnaast is het voor coaches die andere vrouwen graag willen helpen met het zetten van stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.  

Hoe ziet het project er uit ?

Wanneer je je als coach of coachee aanmeldt, word je uitgenodigd voor een intake. De intake bestaat uit kennismaking en een individuele analyse gericht op verwachtingen, talenten, persoonlijke ontwikkelvragen en aandachtspunten. Daarna volgt de matching, waar de coachee en de coach aan elkaar worden voorgesteld. Dit is een vrijblijvend kennismakingsgesprek, begeleid door Blik op Talent. Indien de match succesvol is,  gaat het koppel zelfstandig aan de slag en wij houden een vinger aan de pols door regelmatig contact met de coach en de coachee op te nemen. Een aantal maal per jaar komen de vrijwillige coaches bij elkaar tijdens training en intervisie bijeenkomsten.

Waar en wanneer ?

Waar en wanneer de coach en de coachee afspreken is aan de coach en coachee zelf. Meestal spreken de coach en coachee wekelijks af en neemt de coaching gemiddeld 6 maanden in beslag.

Contact?

Wilt u een vrijwillige coach worden? Of hebt u behoefte aan een vrijwillige coach? Neem gerust contact met ons op!

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en