Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere samenleving. Blik op Talent ondersteunt, adviseert en traint deze organisaties. Tijdens meerdere sessies worden vrijwilligers, bestuurders en/of coördinatoren getraind op tal van gebieden. De training is op maat. Thema’s die aan de orde worden gesteld liggen bijvoorbeeld […]