Een verrijking van je leven!

Annelies was vroeger een echte activist. Ze woonde in kraakpanden en demonstreerde en protesteerde voor gelijke rechten en behandeling van ieder mens. Vanuit datzelfde gedachtengoed is ze haar creatieve bureau ‘Zeppa’ gestart. Hier kon ze haar activisme en haar creativiteit combineren. Het liefst zet ze haar skills in voor bedrijven en maatschappelijke organisaties die de wereld […]