Kans op Werk

De doelstelling van het project ‘Kans op werk’ is samengevat: toeleiding van klanten activering West via training en coaching naar een reguliere arbeidsplek. Mocht dit niet meteen lukken, wordt er geïnvesteerd in de fase voorafgaand aan regulier werk: toeleiding naar een passende participatieplek, waar taal-, sociale- en werknemersvaardigheden worden versterkt. Een belangrijke succesfactor van dit […]