A match made in heaven

Caroline en Dechen staan samen voor een grote wandkast

Vier jaar geleden werd Caroline, uitvaartverzorger en nu 61 jaar, in verband met het Vluchtelingen project van Blik op Talent, gekoppeld aan Dechen en Arthur. Dechen Jaren geleden vluchtte Dechen, nu 40 jaar oud, vanuit Tibet naar Nederland. Waar ze in het AZC een man leerde kennen, ook uit Tibet. Samen kregen ze een dochtertje […]