Nieuws

Platform Informele Zorg West

Het Platform Informele Zorg West is een samenwerking tussen organisaties in Amsterdam West die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalig, kortdurende en langdurige ondersteuning nodig hebben en aanbod heeft voor buurtbewoners die opzoek zijn naar ontmoeting. Het Platform Informele Zorg West wil ook een spreekbuis zijn voor kleinere initiatieven in de buurt.
We doen dit zodat:
  • Het aanbod van vrijwilligers toegankelijker wordt voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam West.
  • Het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van West wordt om anderen te helpen.
  • We de positie van de aangesloten organisaties kunnen versterken.
  • We inhoudelijke verdieping kunnen bieden over onderwerpen waar alle informele partners in omgang met vrijwilligers, Amsterdammers en formele zorg tegenaan lopen.
  • We de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter kunnen behartigen.
  • De samenwerking tussen de Buurtteams en de informele en formele zorg willen verbeteren.
Kijk voor meer informatie op:

Meer nieuwsberichten