Nieuws

Platform Informele Zorg West

Het Platform Informele Zorg West is een samenwerking tussen organisaties in Amsterdam West die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalig, kortdurende en langdurige ondersteuning nodig hebben en aanbod heeft voor buurtbewoners die opzoek zijn naar ontmoeting. Het Platform Informele Zorg West wil ook een spreekbuis zijn voor kleinere initiatieven in de buurt.
We doen dit zodat:
  • Het aanbod van vrijwilligers toegankelijker wordt voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam West.
  • Het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van West wordt om anderen te helpen.
  • We de positie van de aangesloten organisaties kunnen versterken.
  • We inhoudelijke verdieping kunnen bieden over onderwerpen waar alle informele partners in omgang met vrijwilligers, Amsterdammers en formele zorg tegenaan lopen.
  • We de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter kunnen behartigen.
  • De samenwerking tussen de Buurtteams en de informele en formele zorg willen verbeteren.
Kijk voor meer informatie op:

Meer nieuwsberichten

Een mooie toekomst

Er kwam een hulpvraag bij ons binnen van een Egyptische vrouw die al enige jaren in Nederland woonde. Zij wilde

Een verrijking van je leven!

Annelies was vroeger een echte activist. Ze woonde in kraakpanden en demonstreerde en protesteerde voor gelijke rechten en behandeling van

A match made in heaven

Vier jaar geleden werd Caroline, uitvaartverzorger en nu 61 jaar, in verband met het Vluchtelingen project van Blik op Talent,