Nieuws

Een boost voor onze Wijk LeerSchool: 16 nieuwe laptops!

Onlangs mochten we maar liefst 16 nieuwe laptops verwelkomen. Deze prachtige laptops zijn speciaal bedoeld voor de deelnemers van onze Wijk LeerSchool, die deze maand aan hun opleiding beginnen en tot nu toe niet over een eigen laptop beschikten.
 
Deze laptops gaan veel verder dan alleen huiswerkondersteuning; ze zullen levens veranderen. Ze bieden onze deelnemers de kans om hun volledige potentieel te benutten en een stevige basis te leggen voor hun toekomstig succes.
 
Een welverdiende shoutout naar Digisurfer, de helden die deze laptops hebben geleverd! Hun toewijding toont hun serieuze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en het streven naar gelijke kansen voor iedereen.
 
Dit mooie initiatief kon tot stand komen dankzij de steun van de Gemeente Amsterdam RMT. Hun inzet voor het waarborgen van gelijke kansen in het onderwijs is bewonderenswaardig.
 
De samenwerking tussen mensen, bedrijven en de overheid heeft weer bewezen dat geweldige dingen mogelijk zijn. Laten we samen blijven werken om kansen te creëren voor iedereen. 🚀✨
 
 

Meer nieuwsberichten