Nieuws

Van de rechtbank naar de schoolbank, het verhaal van een coach.

Geboren op het zonnige Curaçao, maakte Derk deel uit van een expatgezin, waar zijn vader voor Shell werkte. Na omzwervingen door Nederland en Indonesië vestigde hij zich op achtjarige leeftijd definitief in Nederland, na meerdere steden en uiteindelijk Amsterdam te hebben bewoond. In 1981 rondde hij zijn rechtenstudie af en begon een succesvolle advocatenpraktijk die zich richtte op migratie- en vreemdelingenrecht, en later ook op psychiatrische patiënten.

Eind 2018 besloot Derk te stoppen met werken, en na een adempauze in 2019 ging hij in november op zoek naar vrijwilligerswerk. Via internet belandde hij bij Vluchtelingenwerk, waar hij als arbeidscoach voor statushouders aan de slag ging. Zijn pad leidde hem naar Blik op Talent, op een moment dat het project bij Vluchtelingenwerk dreigde te eindigen.

Zijn kennismaking met Blik op Talent was in 2020 of 2021, en na een telefoontje in de zomer van 2022 was Derk beschikbaar en was de match gemaakt. Zijn eerste opdracht als coach was duidelijk: begeleiding van een coachee die een zorgopleiding volgde bij het ROC. Derk, zonder formele lesgeefervaring, focuste op huiswerkbegeleiding, vooral bij het begrijpend lezen.

Onlangs voltooide Derk het coaching traject, met het laatste contact in juni-juli 2023, kort na het behalen van het diploma door zijn coachee. Na vakanties bespraken ze telefonisch haar vervolgopleidingsmogelijkheden, hoewel haar definitieve keuze nog niet bij Derk bekend is. Gedurende het traject groeide niet alleen de vertrouwensband, maar deelden ze ook persoonlijke verhalen en ervaringen, waardoor het traject een meer persoonlijk karakter kreeg.

Voor Derk stond het huiswerk van de coachee voorop, samen met haar gewenste aanpak. Zonder formele lesgeefervaring geeft hij volwassenen de verantwoordelijkheid voor hun doelen en prestaties. Als coach zocht hij samen met de coachee naar antwoorden, waarbij het resultaat soms verschilde van zijn eigen benadering van huiswerkvragen.

Wilt u een vrijwillige coach worden? Of hebt u behoefte aan een vrijwillige coach? Neem gerust contact met ons op! Via email: info@blikoptalent.nl of via het telefoonnummer 085 104 59 00.

Meer nieuwsberichten