Nieuws

Empowerment in Actie: Het Succesverhaal van Platform Mantelzorg!

Malène, de coördinator en Jentiena, de voorzitter van Platform Mantelzorg Amsterdam, zetten zich in voor de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam, met als doel hun positie te verbeteren.

Het platform overwoog geruime tijd of ze voldoende mensen én vooral ook de juiste mensen bereikten met hun online- en offline communicatie, en hadden tevens plannen om hun aanwezigheid op sociale media te versterken.

Om deze uitdagingen aan te gaan, ontstond het idee om een efficiënt communicatieplan op te stellen, waarbij ze zich realiseerden dat ze externe hulp nodig hadden.
Toevallig ontvingen ze rond die tijd ook een vragenlijst van de Talentmakelaars van Blik op Talent. Via de vragenlijst hebben ze hun wens tot het professioneel ontwikkelen van een communicatieplan uitgezet.

Binnen enkele weken hadden Malène en Jentiena een kennismakingsgesprek met Wim Bisnez Management, een partner voor opdrachtgevers die sinds 2013 oprecht en betrouwbaar advies biedt om strategieën en plannen te concretiseren. Wim van Bisnez en later Evelien, die eerder onderzoek had gedaan naar mantelzorg en dementie, hebben binnen enkele maanden een conceptadvies uitgewerkt.

Dit advies werd eerst besproken in de klankbordgroep van Platform Mantelzorg en later gepresenteerd aan het managementteam. Het nieuwe advies omvatte de noodzaak voor Malène om meer uren te besteden aan de uitvoering van de nieuwe strategie. Binnen zes maanden werden de eerste onderdelen van nieuwe strategie ingezet.

Het plan omvatte onder andere het ontwikkelen van een eigen logo, het opzetten van een website en samenwerking met verschillende partijen in Amsterdam, waaronder Markant, het Buurtteam, en Zilveren Kruis. Het platform werkt ook samen met landelijke koepels zoals JMZ Pro, de alliantie voor jonge mantelzorgers.

Het advies benadrukte en versterkte enkele lopende initiatieven van Platform Mantelzorg, zoals het profileren van diverse groepen mantelzorgers. Hierdoor groeide hun motivatie en zelfvertrouwen, wat weer resulteerde in gedurfde stappen in hun PR-strategie, zoals het inhuren van een theatergroep en het organiseren van het stuk “Broos”, over mantelouders, voor hun doelgroep en professionals.
Gedurende dit hele proces vergaarde het platform ook nog onverwachte kennis die niet specifiek werd gezocht, maar wel zeer waardevol bleek.

Platform Mantelzorg zal Bisnez op de hoogte houden van de genomen stappen, en Bisnez staat open voor vragen en verdere ondersteuning. Kortom, een succesvolle en duurzame samenwerking, mede mogelijk gemaakt door de Talentmakelaar van Blik op Talent!

Wilt u zich in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) inzetten voor de maatschappij? Of bent u als maatschappelijke organisatie nieuwsgierig naar wat de Talentmakelaar voor u kan betekenen? Stuur dan een mail naar Paula@blikoptalent.nl.

 

 

Meer nieuwsberichten

Mooie momenten

Enkele weken geleden hadden we het voorrecht om H te verwelkomen in ons kantoor bij Blik op Talent, waar ze