Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam West, die zich graag persoonlijk verder willen ontwikkelen, maar niet zo goed weten hoe. De participatiecoach helpt de bewoners op weg,  rust hen zodanig toe dat zij succesvol en duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. […]

Met deze tips wordt thuisblijven een stuk aangenamer tijdens Corona

Zit je noodgedwongen thuis door Corona? Of wil je graag mensen helpen die thuiszitten? Bekijk dan deze tips van het wijkzorgnetwerk. In deze gekke tijd is het soms een uitdaging om gezond en prettig de dag door te komen. Het helpt om zoveel mogelijk het normale ritme aan te houden; op tijd opstaan, douchen en […]

Training CH-Q

CH-Q is een Zwitsers kwaliteitsmodel voor loopbaanbegeleiding, ontstaan vanuit de behoefte aan een werkwijze voor zinvol en duurzaam zelfmanagement van competenties. CH-Q gaat uit van de positieve benadering dat iedereen kwaliteiten en competenties bezit. Zowel vanuit privé situaties, een bijbaan, scholing, als werk, hobby’s. Hierdoor is iedereen in staat om zijn eigen kwaliteiten, loopbaanwensen en […]

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en duurzame samenleving is het belangrijk dat alle spelers meedoen. Een samenleving waarin mensen andere mensen helpen, maar ook bedrijven, of gemeentelijke instellingen; zij hebben kennis en expertise in huis waar maatschappelijke organisaties behoefte aan hebben. […]

Training Vrijwilligers Organisaties

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere samenleving. Blik op Talent ondersteunt, adviseert en traint deze organisaties.  Tijdens meerdere sessies worden vrijwilligers, bestuurders en/of coördinatoren getraind op tal van gebieden. De training is op maat. Thema’s die aan de orde worden gesteld […]

Training Kans op Werk

De training De Kans op Werk training is een onderdeel van het Kans op Werk project. Tijdens de training kans op Werk wordt er in groepsverband gewerkt aan een gang of een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Tijdens 18 trainingssessies wordt er gewerkt aan presentatietechnieken, een goed CV en het voeren van sollicitatiegesprekken. Een belangrijke succesfactor […]

De Wijkleerschool

De Wijkleerschool: beroepsonderwijs in de buurt met begeleiding. Je startkwalificatie behalen doe je bij de Wijkleerschool!